don-hang

DU HỌC NGHỀ NHẬT BẢN
2 Tokyo 10

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

Du học nghề Hàn Quốc
4 Osaka 13.6

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

Du học nghề Đức hết bao nhiêu chi phí?
4 Tokyo 13.6

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

Sơ lược về du học nghề Đức
30 18.9 Nam

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHÍ RẺ TẠI NHẬT
40 Tokyo 4000 Nữ

6/2024 Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 50 NAM HÀN XÌ TẠI PHÁP
1 Osaka 11000$

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 30 NAM DỰNG CỐT THÉP
4 Tokyo 14

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 3 NAM DỰNG CỐT THÉP
2 Osaka 13.6

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 5 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN
6 Osaka 16.9

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.